Tìm tài liệu

Nêu cảm nhận của anh (chị) về hình tượng thiên nhiên và con người Việt Bắc trong đoạn thơ sau

1854 280
Mã bảo vệ Cần đăng nhập để tải về!
Đang tải